Rozwój Krakowa na pierwszym miejscu

Wśród wielu miast w Polsce, Kraków wybija się zarówno w obszarze kultury i rozrywki, ale też na licznych odmiennych polach. Staje się miastem przyjaznym do mieszkania. Przekształcenia, które dokonały się w mieście w niedawnych latach sprawiają, że miasto rzeczywiście pnie się w górę.
Korzystne przekształcenia w mieście.
Co niezłego stworzono w przeciągu niedawnego okresu? Wielość zmian i nowości inwestycyjnych jest duża. Mocno pomogły w tym aspekcie finane Unii Europejskiej, z których Kraków często czerpie. Dynamiczne akcje w obszarze uzyskiwania dotacji sprawiły, że małopolska wzbogaciła się o świeże węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, i kolejne miejsca konferencyjno – sportowe.
Niemałe zmiany nie są widoczne dla standardowego mieszkańca. Nie oznacza to mimo wszystko, że nie istnieją. Zwykle nie interesują nas nie związane z nami fakty. Przeciętnemu mieszkańcowi Krakowa wydaje się, że w mieście za mało się robi. Tymczasem Kraków zmienia się w każdym kierunku. Zmiany w zakresie gospodarki odpadami, budowie oraz modernizacji siatki kanalizacyjnej, stawianie filtrów przeciw hałasowi to jedynie niektóre zmiany, jakie pozwalają krakusom lepiej i bardziej komfortowo żyć. Kraków zmienia się też pod kątem opcji rozrywkowych. Wartość Krakowa idzie w górę za pomocą takich obiektów jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. Te inwestycje zachęcają turystów do odwiedzin.
Rozpoczynane za pomocą zarządu miasta akcje nie obejmują jedynie ścisłego środka miasta, ale również są związane z całym regionem. W związku z tym lepiej nie użalać się lecz dostrzec innowacje w które obrodził Kraków.
Kolejne lata – jeśli uda się utrzymania szybkości zmian – umożliwią Krakowowi zostać wspaniałą metropolia.
Prezydent miasta Krakowa